Tortuga 1667 Rules (Hungarian) – Unofficial

 

Játékosok száma: 4–9 fő

Játékidő: 20–40 perc

Légy üdvözölve Tortugán!

Ez az Úr 1667. esztendeje, és kalózként a Karib-tenger vizein portyázol. Egy spanyol gálya vesztegel a közelben, és sikerült rábeszélned néhány kalóztársad, hogy együttes erővel meglovasítsátok a rajta lévő kincset. Azt persze nem árultad el a többieknek, hogy nem áll szándékodban osztozni velük a kincsen. A szíved még mindig a hazádé, és ha a kinccsel térsz meg, azzal végre szerezhetsz magadnak némi megbecsülést. A legénység néhány tagja szintén hű a hazához, és biztosítottak, hogy segítenek a mohó kalózokat partra tenni Tortuga sziklás szigetén. De a figyelmed nem kerülték el barátaid töltött pisztolyai és az, hogy lázadásról pusmognak. Jól tudod, hogy nem bízhatsz senkiben.

A győzelem

Az a csapat – az angol vagy a francia – nyer, amelyik több kincset birtokol, amikor az ugyanilyen nevű kártya felcsapására feltűnik a Spanyol Armada. A hajók rakterében és a Tortuga raktáraiban tárolt kincsek egyaránt számítanak.

Ha a játékban páratlan számú játékos vesz részt, és a Spanyol Armada kártya felcsapásakor az eredmény döntetlen, a holland játékos nyer.

Ha a játékban páros számú játékos vesz részt, és a Spanyol Armada kártya felcsapásakor az eredmény döntetlen, a Piszkos kis részletek fejezet „Hirtelen halál” szakaszában foglaltak szerint kell eldönteni, melyik csapat nyer.

Előkészületek

Húzzatok megfelelő mennyiségű hűségkártyát (Loyalty) az alábbi táblázat szerint. Keverjétek össze őket, és osszatok egyet minden játékosnak a színével lefelé. Mindenki nézze meg titokban a neki osztott hűségkártyát, majd helyezze vissza az asztalra a színével lefelé. Ezek a kártyák mutatják meg, hogy ki melyik csapatba tartozik, és nem szabad őket egymásnak megmutatni.

Játékosok száma Angol (British) Francia (French) Holland (Dutch)
4 2 2  
5 2 2 1
6 3 3  
7 3 3 1
8 4 4  
9 4 4 1

Keverjétek össze a szavazókártyákat (Vote), és osszatok minden játékosnak hármat-hármat színükkel lefelé. Mindenki nézze meg titokban a neki osztott szavazókártyákat. A szavazókártyákat ne mutassátok meg egymásnak, csak amikor szavazásban használjátok őket a játék során (a támadás, a lázadás és a csetepaté mind különféle szavazások, amelyekről alább még esik szó). A maradék szavazókártyákat helyezzétek színükkel lefelé egymásra az asztalon – ez lesz a szavazópakli.

Eseménypakli

Az eseménykártyák (Event) közül hat csillaggal van megjelölve. Válasszatok ki ezek közül hármat a játékhoz. Ha most játszotok első alkalommal, véletlenszerűen is kiválaszthatjátok ezeket. A többi csillaggal jelölt eseménykártyára nem lesz szükség, rakjátok vissza őket a dobozba.

Tegyétek félre a Spanyol Armada kártyát. Keverjétek össze a többi eseménykártyát (a kiválasztott csillaggal jelölt kártyákat is), és helyezzétek színükkel lefelé egy pakliban egymásra az asztalon. Húzzatok négy kártyát ebből a pakliból, és anélkül, hogy megnéznétek, keverjétek össze őket a Spanyol Armada kártyával. Helyezzétek ezt az öt kártyát a pakli aljára. Ha megfelelően csináltátok, a Spanyol Armada a kész eseménypakli alján lévő öt kártya között lesz.

Helyezzétek a kész eseménypakliból a felső öt eseménykártyát színükkel lefelé egy sorban a játéktérre.

A bábuk lerakása

Mindenki válasszon egyet a Part Menti Testvériség (Brethren of the Coast) kártyák közül, és helyezze maga elé. Tegyétek a játékosok Part Menti Testvériség kártyáinak megfelelő bábukat a zsákba – a többi bábura nem lesz szükség, ezeket helyezzétek vissza a dobozba. Rázzátok jól össze a zsákot, majd vakon húzzátok ki egyenként a bábukat, és helyezzétek őket felváltva a két hajóra – a Bolygó hollandira (Flying Dutchman) és a Jolly Rogerre – felülről lefelé. Az első bábu lesz a Bolygó hollandi, a második a Jolly Roger kapitánya, a harmadik a Bolygó hollandi első tisztje és így tovább. Ha páratlan számú játékos van, az utolsó bábu a Bolygó hollandi legénységét zárja. Mindenki azzal a bábuval játszik, amelyiknek a színe egyezik a Part Menti Testvériség kártyája színével.

A bábuk a játék során mozognak. Akinek a bábuja egy hajón a legfelső helyen áll, az az adott hajó kapitánya. Akinek a bábuja egy hajón sorban a második helyen áll, az az adott hajó első tisztje. Akinek a bábuja egy hajón sorban a legutolsó helyen áll, az az adott hajó hajósinasa. Előfordulhat, hogy valaki egyszerre első tiszt és hajósinas, vagy kapitány és hajósinas is. Egy hajón nem lehet egyszerre ötnél több bábu. Akinek a bábuja a legelső helyen áll Tortuga szigetén, az Tortuga kormányzója.

A kincsek lerakása

Helyezzetek négy kincset a spanyol gályára. Helyezzetek két kincset Tortuga szigetén a raktárakon kívülre. Mindkét kapitány kap egy-egy kincset. A Jolly Roger kapitánya a kapott kincset elhelyezi valamelyik helyre a hajója rakterében. Ezután a Bolygó hollandi kapitánya helyezi el a kapott kincset valamelyik helyre a hajója rakterében.

A játék folyamán újabb és újabb kincsek kerülnek a rakterekbe. Nincs korlátozva, hogy az egyes rakterekben mennyi kincs fér el, még ha nem is férnek el egymás mellett. Ha szükséges, rakjátok a kincseket egymásra.

A játék menete

A Jolly Roger kapitánya lép először. Ezután a játék az óramutató járásával megegyezően halad tovább. Amikor rajta van a sor, minden játékos végrehajthat egyet az alábbiak közül. A használat előtt be kell jelenteni, hogy mi lesz a végrehajtott akciód. Minden játékos körönként összesen egy akciót hajthat végre, azonban a kapitányok, az első tisztek és a hajósinasok, valamint Tortuga kormányzója a „Mindegyik játékos” számára elérhető akciók mellett a pozíciójukban elérhető akciók közül is választhatnak.

Minden játékos számára elérhető akciók:

 • Két eseménykártya megtekintése: Megtekinthetsz két eseménykártyát az öt lefordított közül. Miután megtekintetted, tedd vissza őket ugyanoda színükkel lefelé.
 • Egy eseménykártya felfedése: Felfordíthatsz egy eseménykártyát az öt lefordított közül. Mutasd meg a kártyát, hogy minden játékos lássa, majd járj el a kártyának megfelelően. Helyezz egy újabb kártyát a felfedett kártya helyébe az eseménypakli tetejéről.
 • Két eseménykártya megjelölése, amelyek közül egy választott játékosnak fel kell egyet fednie: Mutass rá két eseménykártyára az öt lefordított közül, és válassz ki egy másik játékost. Anélkül, hogy megtekintené őket, a kijelölt játékosnak ki kell választania a két lefordított kártya egyikét, majd a választott kártyát fel kell fednie, és a rajta foglaltaknak megfelelően eljárnia. A másik eseménykártya lefordítva marad. Helyezz egy újabb kártyát a felfedett kártya helyébe az eseménypakli tetejéről.
 • Csónakba szállás vagy a csónak elhagyása: Mozgasd a bábudat bármelyik hajóról vagy Tortuga szigetéről egy szomszédos csónakra, vagy mozgasd a bábudat a csónakról az utolsó helyre Tortuga szigetén vagy a szomszédos hajó fedélzetén.

Kapitányok számára elérhető akciók:

 • Támadás elrendelése: Egy sikeres támadással kincset rabolhattok a spanyol gályáról. Ha a spanyol gályán már nincs több kincs, a sikeres támadással a másik kalózhajóról rabolhattok. Részletekért lásd a „Szavazókártyák” szakaszt alább.
 • Legény partra tétele: Kiteheted bármely másik bábut a hajódról Tortuga szigetére.

Első tisztek számára elérhető akció:

 • Lázadás szítása: Egy sikeres lázadással kitehetitek a hajó kapitányát Tortuga szigetére. Részletekért lásd a „Szavazókártyák” szakaszt alább.

Hajósinasok számára elérhető akció:

 • Kincs átcsempészése: Áthelyezhetsz egy kincset a hajód angol rakteréből a francia rakterébe, vagy fordítva.

A Tortuga kormányzója számára elérhető akció:

 • Csetepaté szítása: A csetepaté során a Tortuga szigetén lévő két (2) kincset áthelyezhetitek a szigeten lévő raktárak egyikébe vagy mindkettőbe. Részletekért lásd a „Szavazókártyák” szakaszt alább.

Miután az eseménypakli elfogyott, és már csak az öt kiterített eseménykártya ismeretlen, a felfedett kártyákat nem kell pótolni. A játék addig folytatódik, amíg a Spanyol Armada kártyát fel nem csapjátok. Ha már csak a Spanyol Armada kártya maradt, nem lehet olyan akciókat végezni, amelyekkel kártyákat tekintenétek meg vagy fedetnétek fel más játékosokkal.

Partra tett legények és Tortuga szigete

A játék során megeshet, hogy a bábudat partra teszik Tortuga szigetén. Ha hajóról tesznek a partra, a sor legvégére kerülsz Tortugán. Akik a hajón mögötted voltak, eggyel előre lépnek, hogy ne maradjon ki hely a sorban. Ha a kapitányt teszitek partra, az első tiszt lép elő kapitánnyá. Ha a hajóról mindenki ki lett téve, minden kincs a hajón marad ugyanabban a raktérben, ahol eddig is volt, és ugyanúgy be kell számítani a megfelelő csapat kincsei közé. Ha egy üres hajóra szállsz fel, te leszel a hajó kapitánya.

Amíg Tortuga szigetén vagy, ugyanúgy következel a körben és ugyanúgy hajthatsz végre akciókat, mint rendesen. Ha hatnál többen vagytok a szigeten, folytassátok a sort az érkezés rendjében, még ha nincs is elég hely felfestve a bábuknak.

Ha már a szigeten vagy, és innen „tesznek partra”, a sor legvégére kerülsz Tortugán, és az eddig mögötted lévők mind egyet előre lépnek. Emellett el kell dobnod egy szavazókártyát (tedd a szavazópakli aljára), és innentől eggyel kevesebb szavazókártyával játszol a játék végéig. Ha többször is „partra tesznek” Tortuga szigetéről, több szavazókártyát is veszítesz.

Csónakok

Csónakba szállni egy akciónak számít. Így összesen két akcióba kerül Tortuga szigetéről a hajóra vagy a hajóról a szigetre szállni, mivel előbb csónakba kell ülni, majd onnan egy másik akcióval a hajóra vagy a szigetre lépni. Ha már van valaki a csónakban, más nem szállhat be, mivel mindkét csónakban egyszerre csak egy-egy bábu tartózkodhat. Amíg egy csónakban tartózkodsz, nem vehetsz részt a szavazásokban. Ha akadályozni szeretnéd a többieket, „megülhetsz” a csónakban, és onnan is hajthatsz végre akciókat (például megtekinthetsz vagy felfedhetsz kártyákat). Ha partra tesznek a csónakról, a sor legvégére térsz vissza Tortugán.

Szavazókártyák

Támadás (Attack)

A hajó kapitánya akcióként támadást rendelhet el. A kapitány akkor is indíthat támadást, ha ő az egyetlen a hajón. A kapitány hajóján minden játékosnak raknia kell egy szavazókártyát az asztal közepére. Emellett a szavazópakliból is rakjatok középre egy kártyát. Keverjétek össze ezeket a kártyákat, majd fedjétek fel őket.

Támadás esetén a szavazókártyák felső részét kell figyelembe venni, ahol ágyú, fáklya vagy víz látható. Mindegyik víz elolt egy fáklyát. Ha legalább egy ágyú és legalább egy el nem oltott fáklya is található a felfedett kártyák közt, a hajó kapitánya elvehet egy kincset a spanyol gályáról, és elhelyezheti azt a hajója valamelyik rakterében. Ha a spanyol gályán már nincs kincs, a hajó kapitánya a másik kalózhajóról (a Bolygó hollandiról vagy a Jolly Rogerről) vehet el egy kincset, és helyezheti el azt a hajója valamelyik rakterében.

Példa: Ha 2 ágyút, 1 fáklyát és 1 vizet játszottatok ki, a támadás meghiúsul, mivel a víz eloltotta a fáklyát, és így nem maradt el nem oltott fáklya.

Példa: Ha 1 ágyút, 2 fáklyát és 1 vizet játszottatok ki, a támadás sikeres, mivel van 1 ágyú, a víz pedig csak az egyik fáklyát oltotta el, és így maradt egy el nem oltott fáklya.

Példa: Ha 2 ágyút és 2 fáklyát játszottatok ki, a támadás sikeres, azonban ekkor is csak egy kincset vehettek el.

Keverjétek össze a kijátszott szavazókártyákat, és helyezzétek színükkel lefelé a szavazópakli aljára. Mindegyik játékos, aki részt vett a szavazásban, húz egy új szavazókártyát a szavazópakliból.

Lázadás (Mutiny)

A hajó első tisztje akcióként lázadást szíthat. A kapitányt kivéve a hajón lévő minden játékosnak raknia kell egy szavazókártyát az asztal közepére. Emellett a szavazópakliból is rakjatok középre egy kártyát. Keverjétek össze ezeket a kártyákat, majd fedjétek fel őket.

Lázadás esetén a szavazókártyák alsó részét kell figyelembe venni, amely üres vagy egy koponyát ábrázol. Ha a felfedett kártyák többségén koponya látható, a lázadó hajó kapitányát kiteszitek Tortuga szigetén. Ha a kártyák többsége üres, vagy ugyanannyi üres kártya van, mint koponya, semmi nem történik.

Keverjétek össze a kijátszott szavazókártyákat, és helyezzétek színükkel lefelé a szavazópakli aljára. Mindegyik játékos, aki részt vett a szavazásban, húz egy új szavazókártyát a szavazópakliból.

Csetepaté (Brawl)

Tortuga kormányzója akcióként csetepatét kezdeményezhet. A kormányzó akkor is kezdeményezhet csetepatét, ha ő az egyetlen a szigeten. A szigeten lévő minden játékosnak raknia kell egy szavazókártyát az asztal közepére. Emellett a szavazópakliból is rakjatok középre egy kártyát. Keverjétek össze ezeket a kártyákat, majd fedjétek fel őket.

Csetepaté esetén a szavazókártyák középső részét kell figyelembe venni, ahol az angol vagy a francia zászló látható. Ha a felfedett kártyák többségén az angol zászló látható, helyezzétek a szigeten lévő mindkét kincset az angolok raktárába. Ha a kártyák többségén a francia zászló látható, a szigeten lévő mindkét kincset a franciák raktárába helyezzétek. Döntetlen esetén mindkét raktárba helyezzetek egy-egy kincset. A Tortugán lévő két kincs mindig a szigeten marad, de a csetepaték során ide-oda vándorolhatnak a két raktár közt.

Keverjétek össze a kijátszott szavazókártyákat, és helyezzétek színükkel lefelé a szavazópakli aljára. Mindegyik játékos, aki részt vett a szavazásban, húz egy új szavazókártyát a szavazópakliból.

Ha a fentieket elolvastad, készen állsz a játékra. Ne feledd, hogy az a csapat nyer, amelyik több kincset birtokol, amikor feltűnik a Spanyol Armada. Az alábbiakban az egyes eseménykártyákkal kapcsolatos részleteket, a szabályok magyarázatait, valamint tippeket és trükköket találsz. De akár el is kezdhetsz játszani, és majd szükség szerint elolvasod a kimaradt részeket. Csak tartsd észben, hogy egyes eseménykártyák eredményeképp előfordulhat, hogy partra tesznek. Légy óvatos!

Eseménykártyák

Az alábbi leírásokban a „bármelyik játékos” kifejezés a lapot kijátszó játékosra magára is vonatkozik, míg a „másik játékos” kifejezés nem. A kártyák felfedése után a rajtuk foglaltakat kötelező végrehajtani.

Segítő kártyák (6)

Pisztoly (Pistol) (2): A lapot felfedő játékos megnevez egy másik játékost, aki ennek eredményeképp partra kerül.

Kalózlevél (Letter of Marque) (4): A lapot felfedő játékos választhat egyet a következők közül:

 1. Áthelyezi bármelyik játékost Tortugáról vagy valamelyik csónakról bármelyik hajó fedélzetén az utolsó helyre.
 2. Húz egy szavazókártyát. Ezután az így a kezében lévő szavazókártyák közül visszahelyezhet egy szabadon választottat a szavazópakli tetejére. Így a paklira tetejére helyezett szavazókártya részt vesz majd a következő szavazásban.

Ártó kártyák (6)

Fekete folt (Black Spot) (3): A lapot felfedő játékos partra kerül.

Albatrosz (Albatross) (3): A kártya az azt felfedő játékos előtt marad színével felfelé a játék végéig. Ha bármikor egyszerre két Albatrosz is van a fedélzeten, a hajón lévő összes játékos partra kerül Tortuga szigetére. Példa: Az első tiszt korábban felfedett egy Albatroszt, és az most előtte csücsül. Ha az első tiszt hajóján bárki (őt magát is beleértve) felcsap egy újabb Albatroszt, a hajóról mindenki (azok is, akiknél nincs Albatrosz) partra kerülnek Tortuga szigetére. Ha két Albatrosz kártyád van, és egy hajó fedélzetére lépsz, a hajóról mindenki (beleértve téged is, aki épp most léptél a fedélzetre) azonnal partra kerül Tortuga szigetére. Lényegében egy két lábon járó bomba vagy. Az albatrosznak Tortuga szigetén nincs hatása. Ha egyszerre több játékos kerül a szigetre az Albatrosz kártyák miatt, az előző sorrenddel ellentétes sorrendben kell lerakni őket (a korábbi hajósinas az első üres helyre kerül a szigeten, a kapitány az utolsóra és így tovább).

Kincsestérképek (3)

A kártyát felfedő játékos átadja azt egy másik játékosnak. Az a játékos, aki kapta (a kártya birtokosa), bármikor felhasználhatja a kincsestérképet. Nem szükséges, hogy éppen ő legyen soron, és ez nem számít akciónak. Egy játékos több kincsestérképet is kaphat, és egyszerre több is lehet nála.

Az örök ifjúság kútja (Fountain of Youth) (1): Ha szeretné, a kártya birtokosa elkerülheti, hogy partra kerüljön, ha felcsapott egy fekete foltot, ha meglőtték egy pisztollyal, vagy ha a kapitány partra tenné. Ha a kapitány partra tenne, de te felhasználod ezt a kártyát, az még a kapitány akciójának számít. A használat után dobd el a kártyát.

Atlantisz (Atlantis) (1): A kártya birtokosa bármikor átszállhat egyik hajóról a másik hajóra, ahol a sor végére kerül. A kártyával Tortugáról vagy a csónakokból nem lehet a hajóra szállni. Ha a másik hajón támadásra vagy lázadásra szólítanak, a birtokosa azonnal felhasználhatja az Atlantisz kártyát a szavazás meghirdetését követően. Ezután átszáll a másik hajóra a sor végére, és részt vehet a szavazásban. Ha a kapitány a partra tenné, az Atlantisz kártyát birtokló karakter dönthet úgy, hogy a part helyett inkább a másik hajóra száll át. Ebben az esetben a kapitány végrehajthat egy másik akciót. A használat után dobd el a kártyát.

Eldorádó (El Dorado) (1): A kártyát birtokló karakter azonnal húz egy szavazókártyát. Ezt követően valamelyik szavazáson a kártya birtokosa a szokásos egy helyett két szavazókártyát is kijátszhat. Az Eldorádó kártyát az azt birtokló játékos meg is őrizheti, és amíg nem játszik ki két szavazókártyát egy szavazásban, a szokásosnál eggyel több szavazókártyát tarthat kézben – akkor is, ha már kellett szavazókártyákat eldobnia, mert Tortuga szigetéről „partra tették”. Miután egy szavazásban két szavazókártyát játszottál ki, dobd el ezt a kártyát.

Csillaggal jelölt kártyák (ezekből minden játékban hármat kell használni)

Lőpor (Black Powder) (1): Mindkét csónak elsüllyed, és a játék hátrelévő részében nem használható. Az épp a csónakokon tartózkodó játékosok partra kerülnek Tortuga szigetére. Ha egyszerre két játékos is tartózkodik a csónakokon, előbb a Bolygó hollandi csónakjának utasa lép a szigetre, és így megelőzi majd a sorban a másik csónak utasát.

Kabinfrász (Cabin Fever) (1): A lapot felfedő játékos kijelöl egy másik játékost. A lapot felfedő és a másik játékos hűségkártyáit össze kell keverni, majd ki kell osztani nekik egyet-egyet. Mindkét játékos megtekinti az új hűségkártyáját.

Őrségváltás (Eight Bells) (1): Arról a hajóról vagy a szigetről, ahol a kártyát felfedő játékos tartózkodik, az összes bábut rakjátok a zsákba, majd vak húzással helyezzétek vissza őket véletlenszerű sorrendben a hajóra vagy szigetre.

Álca (Facade) (1): A kártyát felfedő játékos helyet cserél a jobbján ülő játékossal.

Kalóztörvény (Pirate Code) (1): A kártya az azt felfedő játékosnál marad. A játékos nem vehet részt a következő két szavazásban (támadás, lázadás vagy csetepaté), amelyben amúgy részt venne. Ő maga azonban továbbra is kezdeményezhet szavazást, ha olyan pozícióban van. Ha a játékos egyedül vesz részt a szavazásban, a szavazópakliból továbbra is be kell tenni egy lapot. A kártyát az után kell eldobni, hogy a játékos a második szavazást is kihagyta. Az első szavazást követően emlékeztetőként fordítsd oldalra a kártyát.

Viharos tenger (Stormy Seas) (1): Ha a kártyát felfedő játékos valamelyik hajón tartózkodik, arról a hajóról az összes kincset rakjátok vissza a spanyol gályára, ha pedig Tortugán, akkor a raktárakból rakjátok ki a kincseket azokon kívülre. Ne feledjétek, hogy amíg van kincs a spanyol gályán, a kapitányok nem támadhatják egymás hajóját.

Befejező lap (1)

Spanyol Armada (Spanish Armada) (1): Amint a Spanyol Armada kártyát felcsapjátok, a játék befejeződik. Hogy melyik csapat nyer, az fentebb, „A győzelem” szakaszban olvasható.

Piszkos kis részletek

Általános játékmenet

A játékosok szabadon megtekinthetik az eldobott lapokat tartalmazó paklit. Mindenki szabadon használhat tollat és papírt vagy bármilyen elektronikus eszközt, hogy feljegyezze, melyik megtekintett lap melyik helyen fekszik a kiterített eseménykártyák sorában. A Tortuga 1667 nem memóriajáték! Míg a játék során tanácsos szóban nyíltan kommunikálni, addig papíron vagy elektronikus úton üzeneteket küldeni vagy sugdolózni nem szabad. Miután valaki egy akciót bejelentett, egy eseménykártyára rámutatott, egy szavazókártyát kijátszott, vagy egy bábut elengedett, már nem vonhatja vissza (hacsak egy háziszabályban máshogy nem rendelkeztek).

Ha az egyes játékosok köre túl hosszú ideig tart, mérjétek fél perces stopperrel az időt. Ha a játékos fél perc elteltével sem döntötte el, milyen akciót választ, azonnal meg kell tekintenie 2 eseménykártyát, és ez lesz a végrehajtott akciója. Ha egy játékosnak fel kell fednie egy kártyát, fél perce van, hogy eldöntse, melyik legyen az. Ha ez idő alatt nem választott, az a játékos választ, aki miatt fel kell fednie a kártyát.

Tippek és trükkök

Ez a játék az információról és a kommunikációról szól. Ha hiszel valakinek, aki azt állítja, hogy a te csapatodban van, oszd meg vele a stratégiádat és az eseménykártyákkal kapcsolatos információidat a megfelelő pillanatokban. Ha valakiben nem bízol, vezesd félre a stratégiádat és az eseménykártyákat illetően.

Ha nem kétségbeejtő a helyzet, nem túl bölcs dolog az eseménykártyákat vakon felfedni. A kártyák fele súlyos veszteségeket okozhat a csapatodnak. Általában az a legjobb, ha előbb egy akcióval megtekinted a kártyákat, vagy egy megbízható szövetségesed információira támaszkodsz. Ha tudod, hogy hol vannak az ártó kártyák, ráveheted az ellenfeleidet, hogy azokat fedjék fel, és elszenvedjék a következményeket.

A szavazókártyák 30%-a ágyú, 30%-a víz és 40%-a fáklya. Ha egyedül vagy a hajón, és a támadás során egy ágyút játszol ki, 40% esélyed van, hogy egy fáklyát húzz, és sikerüljön a támadás. Ha a csapatod támad, megbeszélhetitek, hogy ki rak ágyút, ki fáklyát és így tovább – persze az is lehet, hogy valaki majd nem a megbeszéltek szerint rak. A játék nagyon fontos része a kezedben lévő szavazókártyák megfelelő használata, hogy nehogy egyszer majd olyan kártyát kelljen raknod, ami szembe megy a stratégiáddal.

Hirtelen halál

Ha páros számú játékos esetén döntetlen az állás, amikor feltűnik a Spanyol Armada, vonjátok ki a Spanyol Armada kártyát a játékból, és keverjétek össze az eldobott és a fel nem fedett eseménykártyákat (azokat is, amelyek a kiterített sorban vannak), majd rendezzétek őket egy új eseménypakliba. Terítsetek ki öt új eseménykártyát egy sorban, és folytassátok a játékot, ahol abbamaradt. Az a csapat, amelyik először szerzi meg a vezetést, megnyeri a játékot. Minden játékos megtartja a már előtte lévő kártyákat, például az Albatroszokat vagy a Kincsestérképeket.

Alternatív előkészületek haladó játékosoknak

Az előkészítési fázisban helyezzetek először négy (4) kincset a spanyol gályára, kettőt (2) Tortugán a raktárakon kívülre, egyet (1) a Bolygó hollandin az angol raktérbe, és egyet (1) a Jolly Rogeren a francia raktérbe. A hűségkártyák kiosztása után vakon húzzátok ki egyenként a bábukat. Amikor egy bábut kihúztatok, az a játékos, akié, megválaszthatja, hogy melyik hajón és helyen szeretne kezdeni. Akár választhatja azt is, hogy Tortugán kezd. A hajók kezdőlegénysége lehet eltérő létszámú. Miután mindegyik bábut leraktátok, a két hajón a sorban első egy-egy játékos lesz a kapitány. Zárkóztassátok fel a bábukat, hogy ne maradjanak üres helyek előttük a sorokban.

Dönthettek úgy is, hogy háromnál több csillaggal jelölt eseménykártyát használtok egy játékban. Ekkor a játék kicsit hosszabb, kuszább és stratégiaigényesebb lesz.