Tortuga 1667 Rules (Dutch) – Unofficial

 

4-9 Spelers

20-40 minuten

 

Welkom op Tortuga!

We schrijven 1667. Als meedogenloze piraat maak je met je bemanning de Caribische zee onveilig. Vlakbij hebben jij en je bemanning een Spaans galjoen opgemerkt. Jullie zijn vastberaden deze te plunderen van al haar schatten. Wat je hen echter niet hebt verteld, is dat je niet van plan bent ook maar één enkele dubloen te delen. Loyaal aan je geboorteland, hoop je daar met de opbrengst van de schat een nieuw bestaan te kunnen opbouwen. Enkele van je getrouwen willen je helpen om de verraderlijke bemanningsleden achter te laten op Tortuga. Achter je rug hoor je gefluister over muiterij. Met hun pistolen binnen handbereik, weet je dat je beter niemand kunt vertrouwen…

Het spel winnen

Zodra de Spaanse Vlootkaart wordt onthuld, wint de Franse of Britse bemanning met de meeste schatkisten in hun ruim of op hun schatkistvakken op Tortuga.

Bij een gelijkspel met een oneven aantal spelers, wint de speler met de Nederlandse loyaliteitskaart altijd.

Bij een gelijkspel met een even aantal spelers, zie hoofdstuk: ‘Aanvullende regels’.

Tortuga Board

Het spel klaarzetten

Neem het benodigde aantal  loyaliteitskaarten (volgens onderstaande tabel). Schud en deel 1 kaart gedekt aan elke speler. Deze kaart geeft aan bij welk team je hoort, laat deze kaart niet zien!

Aantal spelers Brits Frans Nederlands
4 2 2
5 2 2 1
6 3 3
7 3 3 1
8 4 4
9 4 4 1

 

Schud de stemkaarten (Vote) en deel er 3 gedekt aan elke speler. Een speler mag steeds zijn eigen kaarten stiekem bekijken. Laat je kaarten nooit zien aan de andere spelers, tenzij ze gebruikt worden tijdens een stemronde. De verschillende stemmen (Aanval, Muiterij en Gevecht) worden verder in deze handleiding uitgelegd (zie hoofdstuk: ‘Stemkaarten’). Maak een gedekte stapel van de overgebleven stemkaarten om de stapel stemkaarten te vormen.

Gebeurtenissen (Events)

Kies 3 van de 6 met een ster gemarkeerde gebeurteniskaarten (Events). Als je Tortuga 1667 voor het eerst speelt, kies deze dan willekeurig. Leg de 3 overgebleven gebeurteniskaarten met een ster terug in de doos; deze worden verder niet gebruikt tijdens dit spel.

Hou de Spaanse Vlootkaart  (Spanish Armada) apart en schud alle andere gebeurteniskaarten (inclusief de 3 gekozen gebeurteniskaarten met een ster). Leg ze gedekt op een stapel. Neem 4 kaarten van deze gebeurtenissenstapel en schud ze samen met de Spaanse Vlootkaart. Leg deze 5 kaarten onderaan de stapel gebeurteniskaarten.

Trek de bovenste 5 kaarten van de gebeurtenissenstapel en leg ze in een gedekte rij naast de speelmat.

2 of 3 spelers Gebeurtenissen

Verwijder voor een 2 of 3 speler spel de Albatros (Albatross) kaart uit het spel. Verwijder ook de Claustrofobie (Cabin Fever) of de Uiterlijke Schijn (Facade) uit het spel. De rest van het spel blijft hetzelfde. Wanneer een speler een Schatkaart (Treasure Map) onthult, moet deze nog steeds aan een andere speler worden gegeven.

Pions plaatsen

Iedere speler kiest een Brethren of the Coastkaart en legt deze voor zich. Neem de pionnen die bij de Brethren of the Coastkaarten van de spelers horen en doe ze in de buidel. Laat een speler ze in de buidel door elkaar schudden. Haal vervolgens één voor één en zonder te kijken, 1 pion uit de buidel en plaats deze afwisselend, van boven naar onder, op de schepen (Flying Dutchman en Jolly Roger). De eerste pion is de kapitein van de Flying Dutchman, de tweede de kapitein van de Jolly Roger, de derde is de Eerste Stuurman op de Flying Dutchman, enzovoort. Bij een oneven aantal pionnen wordt de laatste pion geplaatst op de laatste plek van de Flying Dutchman. De pion van een speler komt overeen met de pion die op zijn/haar Brethren of the Coastkaart staat.

Plaatsing van schatkisten

Leg 4 schatkisten op het Spaanse Galjoen. Leg ook 2 schatkisten op Tortuga maar buiten de schatkistvlakken. Geef ten slotte elke kapitein 1 schatkist. Eerst legt de kapitein van de Jolly Roger zijn schatkist in een van de ruimen van zijn schip, daarna doet de kapitein van de Flying Dutchman hetzelfde voor zijn schip.

Tijdens het spel zullen extra schatkisten in de ruimen worden gelegd. Het aantal schatkisten per ruim is oneindig en de kisten worden op elkaar gestapeld indien de voorziene plaats volledig is bezet.

Tortuga4

Spelverloop

De kapitein van de Jolly Roger is als eerste aan de beurt, daarna verloopt het spel met de klok mee. Tijdens zijn/haar beurt, voert een speler 1 van de onderstaande acties uit. Voor een actie wordt uitgevoerd, kondigt een speler steeds aan welke actie hij/zij zal uitvoeren.

Spelers krijgen slechts 1 actie per beurt, maar indien je de Kapitein (Captain), Eerste Stuurman (First Mate), Scheepsjongen (Cabin Boy) of Gouverneur van Tortuga (Governor of Tortuga) bent, heb je de keuze om ofwel een ‘mogelijke actie voor alle spelers’, ofwel een ‘mogelijke actie voor de Kapitein / Eerste Stuurman / Scheepsjongen / Gouverneur’ uit te voeren.

Mogelijke acties voor alle spelers

 

 • Bekijk 2 gebeurteniskaarten: Kies uit de rij op tafel 2 van de 5 gebeurteniskaarten. Bekijk deze in het geheim en leg ze daarna gedekt terug op hun originele posities.
 • Onthul 1 gebeurteniskaart: Draai 1 van de 5 gebeurteniskaarten op tafel om. Toon deze kaart aan alle spelers en voer het effect uit. Vervang daarna deze kaart door de bovenste kaart van de gebeurtenissenstapel.
 • Wijs 2 gebeurteniskaarten aan. Kies 1 speler om één van de beide kaarten te onthullen. De aangeduide speler onthult zonder te kijken één van de beide aangewezen kaarten en lost het effect op. De andere gebeurteniskaart blijft gedekt. Vervang de onthulde kaart door een nieuwe kaart van de gebeurtenissenstapel.
 • Verplaats je pion naar of van een roeiboot: Verplaats je pion van een schip of Tortuga naar een aangrenzende roeiboot. Of verplaats je pion van de roeiboot naar Tortuga of het aangrenzende schip. Zet je pion hierbij onderaan in de rij.

 

Mogelijke acties voor een Kapitein

 

 • Aanval uitvoeren: Bij een succesvolle aanval neemt de kapitein een schatkist uit het Spaanse Galjoen. Wanneer er geen schatkisten meer aanwezig zijn, mag je bij een succesvolle aanval 1 schatkist van het andere schip nemen. Zie hoofdstuk ‘Stemkaarten’ voor meer details.
 • Verban een bemanningslid: Stuur een andere pion van jouw schip naar Tortuga.

 

Mogelijke acties voor een Eerste Stuurman

 

 • Roep op tot muiterij: Een geslaagde muiterij verbant jouw kapitein naar Tortuga. ZIe hoofdstuk ‘Stemkaarten’ voor meer details.

 

Mogelijke acties voor een Scheepsjongen

 

 • Verplaats schatten: Verplaats 1 schatkist van het Britse naar het Franse ruim, of omgekeerd. Deze schatkist moet hiervoor in een van beide ruimen aanwezig zijn.

 

Mogelijke acties voor de Gouverneur van Tortuga

 • Start een gevecht: Bij een gevecht worden er 2 schatkisten op Tortuga geplaatst in één van elke schatkistvakken op het eiland. Zie hoofdstuk ‘Stemkaarten’ voor meer details.

 

Zodra de gebeurtenissenstapel leeg is én de enige 5 overblijvende gebeurteniskaarten op tafel liggen, worden onthulde kaarten niet meer vervangen. Zodra de Spaanse Vlootkaart omgedraaid wordt, eindigt het spel. Als de Spaanse Vlootkaart de laatste kaart is, mogen spelers de actie ‘Bekijk 2 gebeurteniskaarten’ of ‘Wijs 2 gebeurteniskaarten aan’ niet langer gebruiken.

Verbannen worden & Tortuga

Tijdens het spel kun je naar Tortuga worden verbannen. Als je je op een schip bevindt en wordt verbannen, wordt je pion onderaan de rij op Tortuga gezet. Pionnen die onder je stonden op het schip schuiven één positie omhoog om de plek van jouw pion op te vullen. Wanneer de kapitein wordt verbannen, wordt de eerste stuurman de nieuwe kapitein, enzovoort. Indien iedereen van een schip is verbannen, blijven de schatkisten die op dat schip aanwezig zijn, in het ruim liggen. Deze schatkisten tellen nog steeds mee voor het totale aantal schatten van een bemanning! Wanneer een speler aan boord gaat van een leeg schip wordt hij/zij de kapitein van dat schip.

Een speler die op Tortuga is, mag nog steeds zijn/haar beurt uitvoeren. Als er meer dan 6 spelers op Tortuga aanwezig zijn en er stranden meer spelers, sluit deze dan onderaan aan, ook al zijn er geen lege cirkels meer beschikbaar voor de pionnen.

Als je al op Tortuga bent en wordt verbannen, wordt je pion onderaan op Tortuga geplaatst en pionnen die onder je stonden, schuiven 1 plek omhoog. Ook moet je één van je stemkaarten onder de stapel stemkaarten leggen en de rest van het spel met een stemkaart minder spelen. Als je meerdere malen wordt verbannen terwijl je op Tortuga bent, verlies je meerdere stemkaarten.

Roeiboten

Om je pion van Tortuga naar een schip of van een schip naar Tortuga te verplaatsen, kost dit een speler twee verplaatsingsacties: één van Tortuga naar een roeiboot en nog één van de roeiboot naar een schip (idem als een speler van een schip naar Tortuga wil verplaatsen).  Als een roeiboot bezet is door een pion, kan er geen tweede pion worden bijgeplaatst. Een speler wiens pion zich in een roeiboot bevindt, neemt niet deel aan de stemrondes. De speler in de roeiboot kan wel andere acties uitvoeren (bv. gebeurteniskaarten bekijken en onthullen) om zo te voorkomen dat andere pionnen de roeiboot bezetten. Een speler die wordt verbannen terwijl hij/zij zich in een roeiboot bevindt, plaatst zijn/haar pion weer achteraan in de rij op Tortuga.

Stemkaarten

Aanval

De kapitein van een schip kan als actie een ‘Aanval uitvoeren’. Ook als de kapitein de enige aanwezige speler is op een schip, kan hij deze actie uitvoeren. Alle spelers op het aanvallende schip spelen eerst 1 stemkaart gedekt in het midden van de tafel. Daarna voegt de kapitein de bovenste stemkaart van de stapel stemkaarten toe en worden de stemmen geschud en onthuld.

Bij een aanval is enkel de bovenste sectie van de stemkaart van kracht. Hierop staan kanonnen, toortsen of water. Elk water blust een toorts.Wanneer er minstens 1 kanon en minstens 1 ongebluste toorts worden onthuld, verplaatst de kapitein 1 schatkist van het Spaanse galjoen naar een van de ruimen in zijn/haar schip. Wanneer er geen schatkisten meer beschikbaar zijn op het Spaanse galjoen, mag de kapitein 1 schatkist van het schip van de tegenstander nemen en in één van zijn ruimen bergen.

Voorbeeld 1: Er worden 2 kanonnen, 1 toorts en 1 water onthuld. De aanval mislukt, want het water blust de toorts, zodat er geen ongebluste toortsen meer overblijven.

Voorbeeld 2: Er worden 1 kanon, 2 toortsen en 1 water onthuld. De aanval is succesvol, want er is minstens 1 kanon en slechts één van de beide toortsen werd geblust door het water.

Voorbeeld 3: Er worden 2 kanonnen en 2 toortsen onthuld. De aanval is succesvol, maar er mag slechts 1 schatkist worden verplaatst.

Schud na de stemronde alle gespeelde stemkaarten en leg ze onderaan de stapel stemkaarten. Elke speler die deelnam aan de stemronde, trekt een nieuwe stemkaart.

Muiterij

De eerste stuurman van een schip mag als actie een Muiterij uitvoeren. Alle spelers op dat schip, behalve de kapitein, spelen 1 gedekte stemkaart in het midden van de tafel. Trek 1 kaart van de stapel stemkaarten en voeg deze bij de stemmen van de spelers. Schud de gespeelde stemkaarten en draai ze om.

Enkel de onderste sectie van de stemkaart is van belang tijdens een Muiterij en bevat een schedel of een leeg vakje. Als de meerderheid van de gespeelde stemkaarten een schedel heeft, wordt de kapitein van het schip verbannen naar Tortuga. Wanneer de meerderheid een leeg vakje heeft of er sprake is van een gelijk aantal, gebeurt er niets.

Schud en leg alle gespeelde stemkaarten weer onder de stapel met stemkaarten. Elke speler die in de stemronde heeft deelgenomen trekt nu een nieuwe kaart van de stapel stemkaarten.

Gevecht

De Gouverneur van Tortuga mag een Gevecht starten als actie. Als de Gouverneur als enige speler aanwezig is op het eiland kan hij dit nog steeds doen. Alle spelers op Tortuga spelen 1 stemkaart gedekt in het midden van de tafel. Trek 1 kaart van de stapel stemkaarten en voeg deze bij de stemmen van de spelers. Schud de gespeelde stemkaarten en draai ze om.

Enkel de middelste sectie van de stemkaart is van belang tijdens een gevecht en bevat een Britse of Franse vlag. Als de meerderheid van de gespeelde stemkaarten een Britse vlag heeft, worden beide schatkisten op Tortuga in het Britse vak geplaatst. Wanneer de meerderheid Franse vlaggen zijn, worden beide schatkisten in het Franse vak geplaatst. In het geval van een gelijkspel wordt er 1 schatkist in elk vak geplaatst. Beide schatkisten blijven altijd op Tortuga, maar kunnen verplaatst worden tussen vakken tijdens toekomstige gevechten.

Schud en leg alle gespeelde stemkaarten weer onder de stapel met stemkaarten. Elke speler die in de stemronde heeft deelgenomen trekt nu een nieuwe kaart van de stapel stemkaarten.

 

Met bovenstaande informatie ben je klaar om te spelen! Onthoud: zodra de Spaanse Vlootkaart is gespeeld, wint de bemanning met de meeste schatkisten. Onderstaande informatie bevat meer uitleg over elke gebeurteniskaart, aanvullende regels en tips & tricks. Je kunt nu beginnen met spelen en de rest lezen wanneer nodig. Houd wel in het achterhoofd dat je verbannen kunt worden door sommige gebeurteniskaarten, wees dus voorzichtig!

Gebeurteniskaarten

In onderstaande beschrijvingen omvat ‘alle spelers’ ook de actieve speler. ‘Andere spelers’ refereert nooit naar de huidige speler. Alle effecten moeten worden uitgevoerd zodra ze worden onthuld.

Hulpkaarten (6)

 • Pistool (Pistol) (2): De speler die deze kaart trekt, wijst een andere speler aan. Deze wordt verbannen.
 • Kaperbrief (Letter of Marque) (4): De speler die deze brief onthult, voert één van onderstaande acties uit:
 1. Verplaats een speler van Tortuga of een roeiboot onderaan de rij van een schip naar keuze.
 2. Trek 1 stemkaart en neem deze op je hand. Kies daarna een stemkaart uit je hand en leg deze bovenaan de stapel stemkaarten. Deze kaart wordt in de stemronde toegevoegd aan de stemming (zie hoofdstuk: Stemkaarten).

Schadekaarten (6)

 • Zwarte Plek (Black Spot) (3): De speler die deze kaart onthult wordt verbannen.
 • Albatros (Albatross) (3): De speler die deze kaart onthult, houdt deze kaart voor hem/haar voor de rest van het spel. Zodra een schip 2 Albatrossen aan boord heeft, worden alle spelers op dat schip verbannen naar Tortuga. Voorbeeld: De Eerste Stuurman heeft op enig moment in het spel een Albatros onthult en deze voor zich geplaatst. Zodra iemand op het schip waar de Eerste Stuurman zich bevindt een Albatros onthult, wordt iedereen op dat schip (inclusief de spelers zonder Albatros kaart) verbannen naar Tortuga. Als je als speler 2 Albatros kaarten voor je hebt liggen en je gaat aan boord van een schip, wordt iedereen (inclusief de speler die aan boord ging) onmiddellijk naar Tortuga verbannen. Je bent op dat moment een soort wandelende bom. Albatroskaarten hebben geen effect op Tortuga. Wanneer meer dan 1 speler tegelijk naar Tortuga verbannen wordt als effect van de Albatroskaart, draait hun rang om (de laagst geplaatste pion op het schip wordt de hoogst geplaatste pion op Tortuga).

Schatkaarten (3)

De speler die een schatkaart onthult, geeft deze aan een andere speler. De nieuwe eigenaar van de kaart mag deze op elk moment in het spel spelen, ook al is het niet zijn/haar beurt. Het spelen van een schatkaart telt ook niet als actie. Een speler mag oneindig veel schatkaarten krijgen, bezitten of spelen.

 

 • Levensbron (Fountain of Youth) (1): De eigenaar van deze schatkaart kan deze spelen om het effect van Zwarte Plek, Pistool of een verbanning tegen te gaan. Als deze kaart wordt gebruikt om een verbanning door een kapitein tegen te gaan, telt dit als diens actie. Leg deze kaart af na gebruik.
 • Atlantis (1): De speler die deze schatkaart speelt, mag zijn pion van het ene naar het andere schip verplaatsen. Deze pion wordt dan achterin de rij gezet. Deze kaart kan niet worden gespeeld als de speler zich op Tortuga of een roeiboot bevindt. Bij een oproep tot aanval of muiterij, mag een speler onmiddellijk deze schatkaart spelen. Hij/zij verplaatst zijn pion naar het andere schip en neemt deel aan de stemming. Wanneer een kapitein een speler verbant die de Atlantiskaart heeft gespeeld, mag deze speler zijn pion op het andere schip plaatsen en wordt deze niet verbannen. De kapitein mag in dit geval nog een tweede actie uitvoeren. Leg deze kaart af na gebruik.
 • El Dorado (1): De eigenaar trekt onmiddellijk een extra stemkaart. Deze speler mag 2 stemkaarten spelen bij een volgende stemronde naar keuze Een speler die een El Doradokaart krijgt, kan ervoor kiezen deze kaart niet meteen te spelen om zo meerdere stemkaarten te verzamelen. Leg af nadat twee stemkaarten worden gespeeld.

Sterkaarten (3 in elke speelronde)

  • Buskruit (Black Powder) (1): De onthuller plaatst de explosie pion op een van beide roeiboten. Die roeiboot mag de rest van het spel niet meer gebruikt worden. In het geval dat een speler zich op de gekozen roeiboot bevindt, wordt deze verbannen naar Tortuga. Spelers op Tortuga kunnen niet naar een schip verplaatsen wanneer de bijbehorende roeiboot niet beschikbaar is.
  • Claustrofobie (Cabin Fever) (1): De speler die deze kaart onthult kiest 1 andere speler. De Loyaliteitskaarten van beide spelers worden geschud en teruggegeven aan beide spelers. Beide spelers mogen deze nieuwe kaart bekijken.
  • Kraaiennest (Crow’s Nest): De speler die deze kaart speelt plaatst alle stemkaarten van 1 andere speler op de stapel stemkaarten. Vervolgens zoekt de speler die deze kaart onthult nieuwe stemkaarten uit de stapel om de kaarten te vervangen die zojuist in de stapel zijn geplaatst. Schud de stapel stemkaarten nadat er nieuwe kaarten zijn uitgezocht. Let op dat er een zelfde aantal kaarten wordt teruggegeven als is afgenomen.
  • Wisselen van de wacht (Eight Bells) (1): Alle pionnen op de boot of het eiland van de speler die deze kaart onthult, worden in de buidel gedaan en één voor één uit de buidel getrokken en teruggeplaatst op de boot of het eiland.
  • Uiterlijke schijn (Facade) (1): De speler die deze kaart onthult, ruilt de positie van zijn/haar pion met de speler aan zijn/haar rechterzijde.
  • Piratencode (Pirate Code) (1): De speler die deze kaart onthult, plaatst deze voor zich. Hij/zij mag niet deelnemen aan de volgende twee stemronden. De speler mag echter nog wel een stemronde starten als hij/zij hier de mogelijkheid voor heeft. Wanneer de speler als enige aanwezig is in een stemronde, wordt er nog steeds een stemkaart van de stapel stemkaarten bij de stemming gevoegd. De Piratencodekaart mag afgelegd worden nadat de speler twee stemronden niet heeft deelgenomen. Tip: Draai de kaart 90 graden om aan te geven dat je niet hebt deelgenomen aan een stemronde.
  • Scheurbuik (Scurvy): Alle spelers op hetzelfde schip of eiland als degene die scheurbuik speelt verliezen hun volgende beurt. Dit geldt ook voor de speler die scheurbuik speelt! Wanneer een speler door een actie van het schip of eiland af wordt verplaatst, is deze nog steeds zijn/haar beurt kwijt. Spelers mogen nog steeds meedoen met een Gevecht, Muiterij of Aanval die door een andere speler wordt gestart.
  • Storm op zee (Stormy Seas) (1): Alle schatkisten op het schip of eiland van de speler die de kaart onthult, worden teruggezet op het Spaanse Galjoen. Kapiteins kunnen elkaar niet aanvallen tot de schat van het Spaanse Galjoen weg is.

 

Spaanse Vloot (Einde van het spel) (1)

 • Spaanse Vloot (Spanish Armada) (1): Het spel eindigt onmiddellijk als deze kaart wordt onthuld. Zie hoofdstuk: ‘Het spel winnen’ om te bepalen welk team het spel wint.

 

Tortuga1

Aanvullende regels

Algemeen spelverloop

Spelers mogen ten allen tijde door de aflegstapel kijken. Een speler mag pen en papier of een elektronisch toestel gebruiken om bij te houden welke gebeurteniskaarten op welke plaats liggen (Tortuga 1667 is immers géén memory!). Alhoewel open communicatie een vereiste is, is het niet toegestaan te fluisteren of persoonlijke notities aan andere spelers te laten zien. Zodra een actie wordt aangekondigd, een gebeurtenissenkaart wordt aangewezen, een stemkaart wordt gespeeld of een pion wordt geplaatst, is deze actie bindend, tenzij deze acties tegenstrijdig zijn met de spel- (of huis)regels.

Indien je merkt dat de speelbeurten te lang duren, kunnen spelers beslissen een zandloper of timer te gebruiken. Geef elke speler in dat geval 30 seconden om zijn/haar acties uit te voeren.

 • Wanneer een speler geen actie speelt voor de tijd op is, is deze verplicht om als actie 2 gebeurteniskaarten te bekijken.
 • Wanneer een speler wordt gedwongen een kaart te onthullen en dit niet binnen de 30 seconden doet, kiest de speler die hem/haar dwong de kaart in zijn/haar plaats.

Telkens in deze spelregels de term ‘gedekt’ wordt gebruikt, betekent dit dat de kaart met de beeldkant naar beneden wordt gespeeld, geplaatst of gedeeld.

Tips & Tricks

In dit spel draait alles om kennis en communicatie. Bedenk je goed voor je iemand vertrouwt. Hoort hij of zij wel écht bij jouw team? Of word je verraden zodra je je strategieën deelt? Ook jij kunt het vertrouwen van je medespelers natuurlijk gebruiken (of misbruiken!) om ze te misleiden met foutieve informatie.

Tenzij je erg wanhopig bent, is het nooit verstandig om zomaar een willekeurige gebeurteniskaart om te onthullen. De helft van de kaarten betekenen namelijk weinig goeds voor je bemanning! Gebruik eerst een actie om de kaarten te bekijken, of vertrouw op wat je medespelers je vertellen. Wanneer je weet waar schadekaarten liggen kun je dit natuurlijk in je voordeel gebruiken om je tegenstander in het nadeel te brengen en ze de pijnlijke gevolgen te laten voelen!.

In de stapel stemkaarten zitten 30% kanonnen, 30% water en 40% toortsen. Wanneer je alleen bent op je schip en bij een aanval een kanon speelt, heb je 40% kans om een toorts te trekken. Als je samen met je team aanvalt kun je overleggen (of elkaar misleiden) wie een kanon speelt, wie een toorts speelt, enzovoorts. Een groot deel van het spel bestaat uit het beheren van je stemkaarten, zodat je altijd met kaarten zit die in je voordeel kunnen werken.

Tiebreak

Wanneer een spel met een even aantal spelers eindigt op een gelijkspel op het moment dat de Spaanse Vlootkaart wordt onthuld, verwijder deze kaart dan uit het spel en schud alle afgelegde en niet-onthulde kaarten (inclusief de rij met gebeurteniskaarten) in een nieuwe gebeurtenissenstapel. Maak een nieuwe rij met 5 gebeurteniskaarten en speel verder. Het team dat als eerste op voorsprong komt, wint het spel. Kaarten die spelers al bij zich hadden liggen, zoals de Albatros- of een schatkaart, blijven voor hen liggen.

Optionele geavanceerde opzet

Plaats in de opzet fase 4 schatkisten in het Spaanse Galjoen, 2 in de schatkistvakken op Tortuga en 1 in de schatruimen van beide schepen. Na het uitdelen van de loyaliteitskaarten worden de pionnen één voor één uit de buidel getrokken. Wanneer de bijbehorende pion van een speler wordt getrokken, mag deze zelf beslissen op welk schip en op welke positie de pion wordt geplaatst. Spelers kunnen er ook voor kiezen om op Tortuga te beginnen. Schepen mogen met ongelijke aantallen eindigen. Nadat alle pionnen zijn geplaatst, is de pion aan de bovenkant van elk schip de kapitein en worden alle pionnen omhoog verplaatst waar plek is.

Er kan ook worden gekozen om meer dan 3 gebeurteniskaarten met een ster op te nemen in het spel. Dit creëert een langer en meer chaotisch spel waarbij strategie nog belangrijker wordt!